FAQ

Kontaktujte nás prostredníctvom emailu alebo telefonicky, kde Vám vysvetlíme detailne postup. Pre posúdenie vhodnosti liečby potrebujeme poznať Váš zdravotný stav, či už osobne konzultáciou alebo zaslaním aktuálnych lekárskych správ.  Keď náš lekársky tím dostane Vašu žiadosť, správy , jej preskúmanie zvyčajne trvá cca  7 pracovných dní. Po skonzultovaní stavu Vás následne kontaktujeme, aby sme prediskutovali a navrhli dostupné možnosti liečby (ak existujú) alebo Vás  požiadali o ďalšie lekárske záznamy.

Liečba kmeňovými bunkami sa uskutočňuje v spolupráci s Nemocnicou Malacky v Malackách.

Všeobecne možno povedať, že okrem počiatočnej bolesti v mieste vpichu pacient nepociťuje žiadne nepohodlie. U menej ako 10%  sa vyvinula mierna horúčka, bolesti hlavy, nevoľnosť . Tieto vedľajšie účinky však nikdy netrvali dlhšie ako 24-48 hodín a zvyčajne ustúpili do 24 hodín. Neboli hlásené žiadne dlhodobé negatívne vedľajšie účinky.

Konzumácia alkoholu a fajčenie cigariet môžu byť škodlivé pre nové kmeňové bunky. Je  vhodné, aby ľudia počas liečby nefajčili ani nepili .

Naše tkanivové zariadenie v spolupráci s Nemocnicami –  gyne pôrod. oddeleniami na Slovensku odoberá od zdravých žien matiek po pôrode pupočníkovú krv a pupočníkové tkanivo. Darkyne podpíšu formulár súhlasu, vyplnia podrobný dotazník , dokumentáciu a odoberá sa im kontrolná  vzorka krvi. Krv matiek a pupočníkovej krvi sa podrobuje rozsiahlemu testovaniu na HIV, pohlavne prenosné choroby, hepatitídu atď.

Vlastné kmeňové bunky sa získavajú z tuku po miniliposukcii ,v objeme cca 150 ml tuku z podbruška v lokálnej anestéze.

Kmeňové bunky sú v podstate progenitorové bunky, ktoré sú schopné regenerácie a diferenciácie na široké spektrum špecializovaných typov buniek. Po aplikácii  kmeňové bunky sledujú zápalové signály z poškodených tkanív a majú viac spôsobov na opravu týchto poškodených oblastí.

Mezenchymálne kmeňové bunky (MSC), ktoré používame, sa považujú za multipotentné , môžu sa transformovať na rôzne typy buniek, ale nemôžu tvoriť orgán.Pôsobia prostredníctvom protizápalovej aktivity, imunitnej modulačnej kapacity a schopnosti stimulovať regeneráciu.

Typy primárnych buniek využívané na terapiu kmeňovými bunkami u nás  sú:

Mezenchymálne kmeňové bunky  – ideálne na liečbu systémových autoimunitných a zápalových stavov. Tiež hrajú významnú úlohu pri regenerácii poškodeného tkaniva.

Hematopoetické kmeňové bunky  – najvhodnejšie pre regeneráciu tkanív vďaka synergickému účinku revaskularizačných charakteristík CD34 + buniek v súčinnosti s funkciou mezenchymálnych kmeňových buniek na opravu tkanív

Kmeňové bunky aplikujeme rôznymi spôsobmi v závislosti od ochorenia a fyzického stavu každého pacienta. Pacienti zvyčajne dostávajú niekoľko aplikácií kmeňových buniek v priebehu celého liečebného protokolu.

Intravenózne (IV) : najbezpečnejšia a najjednoduchšia metóda aplikácie kmeňových buniek do tela. Anestézia sa nevyžaduje. IV podanie zvyčajne trvá asi 1 hodinu, pacient však ostáva minimálne 4-5 hodín po podaní na pozorovanie a následne je prepustený do domáceho liečenia.

Intramuskulárne (IM) : kmeňové bunky sa aplikujú priamo do svalu. Intramuskulárna aplikácia je veľmi bezpečná a nevyžaduje anestéziu.

Intraartikulárna (IA) : kmeňové bunky  sa aplikujú  priamo do postihnutého kĺbu na operačnej sále, pri bedrách pod kontrolou RTG prístrojom . Táto metóda sa bežne používa pri artritíde. Intraartikulárna aplikácia je bezpečná a nevyžaduje anestéziu.

Intratekálne ( IT ) :  IT  podávanie je ideálne pre neurologické stavy, pretože kmeňové bunky sa injikujú priamo do miechy za hematoencefalickou bariérou. To im umožňuje dosiahnuť miechu a mozog.Počas procedúry aplikuje skúsený anestéziológ kmeňové bunky do miechového kanála cez dolné stavce v lokálnej anestézii. Aplikácia sa uskutočňuje za sterilných podmienok na operačnej sále. Keď sú kmeňové bunky vo vnútri miechy, môžu získať prístup k mieche a do mozgu. Podanie  zvyčajne trvá asi 30 minút. Pacient však ostáva na pozorovanie minimálne 6 hodín , ideálne cez noc.

Liečebné protokoly sa líšia podľa choroby,  fyzického stavu a iných  zdravotných  faktorov každého pacienta. Každý pacient je posudzovaný individuálne .

Imunitný systém tela nedokáže rozpoznať mezenchymálne kmeňové bunky odvodené z pupočníkovej krvi alebo šnúry ako cudzie, a preto nie sú odmietnuté. Tieto kmeňové bunky boli podávané niekoľkokrát tisíckam pacientom a nikdy nedošlo k jedinému odmietnutiu (ochorenie štep verzus hostiteľ). Dnes sú napr.  mezenchymálne kmeňové bunky schválené na liečenie choroby štepu verzus hostiteľ v Kanade a na Novom Zélande.

Mezenchymálne kmeňové bunky získané z pupočníkovej šnúry tiež proliferujú / diferencujú sa efektívnejšie ako „staršie“ bunky, ako sú bunky nachádzajúce sa v tuku, a preto sa považujú za „účinnejšie“.

Podľa doteraz zistených testov neobsahovala  pupočníková krv  COVID-19 .                                                               Je dôležité objasniť, že medzi štúdiami, ktoré hľadajú prenos choroby COVID-19 medzi matkou a dieťaťom, je rozdiel, v porovnaní so štúdiami, ktoré testujú príznaky COVID-19 v pupočníkovej krvi; toto sú dve samostatné témy. Ak je človek chorý s respiračným vírusom, je veľmi zriedkavé, že sa vírus objaví v krvi . Krv pacienta ukáže protilátky proti vírusu, ale nie proti vírusu samotnému.                            Z tohto dôvodu napr. americká lieková agentúra FDA neodporúča 13 testov na skríning asymptomatických darcov krvi na COVID-19. Je veľmi nepravdepodobné, že by sa COVID-19 objavil                    v pupočníkovej krvi.   Ďalšie uistenie, že sa COVID-9 neobjavuje v pupočníkovej krvi alebo v pôrodných tkanivách, pochádza zo štúdie 15 z deviatich narodených detí v čínskej provincii Wuhan. Všetkých deväť matiek trpelo zápalom pľúc COVID-19 a ich bábätká boli porodené cisárskym rezom. Zatiaľ čo batoľatá boli stále v sterilnej operačnej sále a predtým, ako sa dostali do kontaktu so svojimi matkami, boli odobraté vzorky ich plodovej vody, pupočníkovej krvi a výterov z novorodeneckého krku. Neskôr sa dozbieralo aj materské mlieko. Všetky tieto vzorky boli negatívne na COVID-19, pričom sa použil test CDC aj test RT-PCR  . Preto, ak matka má COVID-19 počas tehotenstva alebo dokonca počas pôrodu, nemusí sa obávať, že vírus bude prítomný v pupočníkovej krvi alebo tkanivách placenty a pupočníka.

Dospelé kmeňové bunky nie sú zahrnuté kontroverziou obklopujúcou fetálne a embryonálne kmeňové bunky. Katolícka cirkev aj južná baptistická cirkev vydali dokumenty, ktoré skutočne podporujú výskum a využívanie dospelých kmeňových buniek pri liečbe ľudských chorôb, ako eticky prijateľná alternatívu.

Spoločnosť Blue Horizon International  prevádzkuje tkanivovoé zariadenie , laboratórium s licenciou Ministerstva zdravotníctva na Slovensku , jej ďaľšie spoločnosti USA a Číne. Laboratórium je umiestnené v Nemocnici Malacky a je vybavené potrebnou technológiou , čistými  priestormi  a odborne kvalifikovaným personálom.

Áno. Podľa potrieb každého pacienta fyzickú terapiu odporučí náš lekársky tím .

Dospelé kmeňové bunky používané na liečbu poranení miechy u nás pochádzaj z ľudského tkaniva -pupočnej šnúry  . Všetky darované pupočníky sa testujú na prítomnosť vírusov a baktérií , prenosných ochorení podľa medzinárodných štandardov .

Nakoľko mezenchymálne kmeňové bunky  majú privilegovaný imunitný systém, odmietnutie buniek nie je problémom a porovnávanie ľudských leukocytových antigénov (HLA) nie je potrebné.  Alogénne kmeňové bunky sa môžu podávať niekoľkokrát v priebehu dní v jednotných dávkach, ktoré obsahujú vysoké počty buniek. Pupočníkové tkanivo poskytuje vysoké  množstvo mezenchymálnych kmeňových buniek a stále viac dôkazov ukazuje, že tieto mezenchymálne kmeňové bunky odvodené z pupočníkovej šnúry sú odolnejšie ako mezenchymálne kmeňové bunky z iných zdrojov.

Náš  personál Vás bude pravidelne kontaktovať, aby zistil, ako sa vám darí. Pravidelné sledovanie nám tiež pomáha vyhodnotiť celkovú účinnosť liečby. Budeme Vás  kontaktovať po 1 mesiaci, 3 mesiacoch, 6 mesiacoch a 1 roku.