Kmeňové bunky a liečba

Bunková terapia, tiež známa ako regeneratívna medicína, podporuje opravnú reakciu chorého, dysfunkčného alebo poškodeného tkaniva pomocou kmeňových buniek alebo ich derivátov.

Bunková terapia je typ intervenčnej stratégie, ktorá zavádza nové bunky do poškodeného tkaniva s cieľom liečiť ochorenie alebo poškodenie. Liečba kmeňovými bunkami má potenciál zmeniť priebeh  ochorenia a zmierniť utrpenie, s minimálnym rizikom odmietnutia a vedľajších účinkov.

Aký je postup liečby kmeňovými bunkami?

Pacient absolvuje vstupnú konzultáciu a jeho stav skonzultujú lekári z rôznych lekárskych odborov. Následne absolvuje príslušné laboratórne vyšetrenia (krv, moč) Na základe vyhodnotenia výsledkov lekári rozhodnú , ktorý typ kmeňových buniek sa použije na liečbu, aká aplikácia je potrebná. Pacient tiež vyplní dotazník o užívaných liekoch, alergiách , , operačných zákrokoch , ochoreniach. Rozhodnutie ,ktoré lieky sa prípadne musia vylúčiť počas liečby sa posudzuje individuálne.

Kmeňové bunky môžu byť zavedené intravenózne (i.v.) a / alebo intratekálne, alebo lokálne v mieste poškodenia, podľa choroby. Tieto bunky sa potom zavedú do tela, aby dosiahli poranenú, poškodenú časť a urýchlili hojenie.
Pacient po aplikácii zostáva minimálne jeden deň v nemocnici. Interval medzi dvoma aplikáciami sa mení od siedmich až tridsiatich dní podľa pokynov lekára.

Počet aplikácií sa môže líšiť v závislosti od pacienta, diagnózy. Účinnosť liečby sa líši u každého pacienta v závislosti od typu ochorenia, poškodenia. Aplikácie doporučujeme kombinovať s vhodnou rehabiltáciou. V závislosti od ochorenia je možné navrhnúť užívanie výživových doplnkov, ktoré zvýšia výhody liečby kmeňovými bunkami.

Možnosti liečby kmeňovými bunkami :

 • Alzheimerova choroba

 • artritída

 • Autoimunitné poruchy

 • Imunoterapia

 • Parkinsonova choroba

 • Poranenia chrbta

 • Poranenie mozgu

 • Mozgová obrna

 • CVA mozgová príhoda

 • Srdcovo-cievne ochorenie

 • Cukrovka

 • neplodnosť

 • Roztrúsená skleróza

 • Sexuálne poruchy

 • Poranenia miechy

 • Amyotrofná laterálna skleróza

 • Anti – aging

 • Estetické aplikácie – liečba kožných problémov

 • Chronický únavový syndróm

Aké kmeňové bunky používame pri aplikáciach ?

Ľudské mezenchymálne kmeňové bunky z pupočníkovej šnúry

Pupočník je dobrovoľne darovaný matkou, ktorá je kontrolovaná počas tehotenstva, krvné testy na hepatitídu B, hepatitídu C, HIV a syfilis sa vykonávajú najmenej dvakrát počas tehotenstva s negatívnym výsledkom. Kmeňové bunky sú izolované z Wharton gelu – rôsolu z pupočníkovej šnúry. Tieto bunky majú fetálne charakteristiky a nemajú povrchové antigény, a preto neindukujú jav odmietnutia štepu proti hostiteľovi .

Pupočníková šnúra (cca 8 cm) sa odoberie zo zdravého a dlhodobého plodu za sterilných podmienok, nasleduje rozrezanie na malé kúsky a kultivuje sa v štandardnom laboratóriu GMP. Kultivované bunky sa pasážujú 3 až 4 týždne, kým nedosiahnu požadovaný počet buniek . Bunková kultúra sa testuje na mikrobiálnu kontamináciu , hepatitídu B, hepatitídu C, HIV alebo syfilis. Transplantovať sa môžu iba bunky, ktoré prešli všetkými testami. Kmeňové bunky sa následne aplikujú rôznymi spôsobmi podľa choroby pacienta. Môžu sa používať u pacientov akéhokoľvek veku, sú vhodné aj u pacientov s autoimunitnými poruchami.

Kmeňové bunky ľudskej pupočníkovej krvi

Pupočníkovú krv daruje dobrovoľne matka, ktorá je pod kontrolou gynekologa a má krvné testy na hepatitídu B, hepatitídu C, HIV a syfilis najmenej dvakrát počas tehotenstva s negatívnym výsledkom. Tieto bunky majú fetálne charakteristiky a nemajú povrchové antigény, a preto neindukujú jav odmietnutia štepu proti hostiteľovi.

Krv sa odoberá zo zdravého plodu za sterilných podmienok a potom nasleduje izolácia kmeňových buniek metódou centrifugácie v hustotnom gradiente. Bunky sa podrobia skríningu na mikrobiálnu kontamináciu ,hepatitídu B, hepatitida C, HIV, syphilis Transplantovať sa môžu iba bunky, ktoré prešli všetkými testami. Transplantácia buniek: Kmeňové bunky sa aplikujú rôznymi spôsobmi podľa choroby pacienta.

Ľudské kmeňové bunky odvodené z tukového tkaniva

Za aseptických podmienok sa v lokálnej anestéze z brušnej oblasti pacienta odoberie cca 100 – 150 ml tukového tkaniva liposukciou, ktorá sa okamžite odošle do laboratória na ďalšie spracovanie. Bunky sa spracujú a izolujú a cca po 3 hodinách aplikujú . Môžu byť aplikované u pacientov vo veku 15 – 80 rokov, nehrozí žiadne riziko genetických porúch.